Plusklas uniQue
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)

Leren omgaan en leren accepteren van het 'anders zijn'

Leren omgaan met hun intensiteit en heftige emoties

Leren relativeren !

Leren omgaan en begrip voor hun asynchroniteit

Leren omgaan met frustratie

Leren omgaan met piekeren
Leren over mindfullness, leren ontspannen door bv yoga,...
Leren over sociale aanpassing, wanneer wel / waarom soms niet

Inzicht geven en krijgen over sociale interacties, over vriendschap bv, begrip voor die ander, ...
Leren omgaan met hun perfectionisme/faalangst
Leren over en aankweken van een groei mindset
Leren over de kracht van je eigen gedachten

Veerkracht ontwikkelen

Nieuwe, spannende dingen blijven proberen, uit de comfortzone komen
Leren over hun manier van denken en wat zij nodig hebben zodat ze dat in het VO ook zelf kunnen verwoorden
Stimuleren van hun creatief denkvermogen
Blijven prikkelen van hun nieuwsgierigheid en leergierigheid
Gebruik maken van hun onderzoeksdrang
Veel creëeren, maken, uitvinden, ... het perfecte plaatje in hun hoofd leren omzetten in de praktisch handelen
Oplosstrategieen mogen verzamelen in je rugzakje door het maken van moeilijker denkwerk !
Leren over leren, leren over het brein, over het geheugen

Leer- en studeervaardigheden mogen opdoen omdat de stof zo moeilijk is dat die technieken ook nodig zijn !
Psycho-educatie over hoogbegaafdheid en de vele componenten die daarbij horen
Topdown onderwijs krijgen, plaatsing binnen het groter geheel
Zelfontdekkend mogen leren, zelf de oplossing vinden van een probleemgerichte vraag
Ontdekken en leren gebruiken van hun visuele leerstijl ( bv fotografisch geheugen )

Leren om goed te communiceren, écht te luisteren naar de ander, een duidelijke boodschap over te brengen, ...

Leren over en succeservaringen opdoen met écht samenwerken om elkaar te versterken ( niet als hulp, of omdat je alles weet en kunt moeten samenwerken ... )

Bij introverte HB kinderen, leren uiten en aangeven van de intense emoties om er vervolgens mee om te leren gaan.

 

(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024? Ontdek deApple-bundels bij de Rolf groep!
(Advertentie)
(Advertentie)
Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO) SLO